Samarbete kring Östersjön ännu viktigare vid bakslag!

 

Ekonomiskt går det bra för länderna kring Östersjön just nu, med vissa undantag. Men utmaningarna är stora. Samarbete och nytänkande krävs för fortsatta framgångar, konstaterades det på Baltic Development Forum Summit i Köpenhamn.

 

Dagfinn Høybråten - Generalsekreterare Nordiska rådet. Foto: norden.org/Thomas Glahn

Dagfinn Høybråten – Generalsekreterare Nordiska rådet. Foto: norden.org/Thomas Glahn

 

Det här var 17:e gången som Baltic Development Forum (BDF) ordnade en konferens om utmaningarna för länderna kring Östersjön. Nordiska ministerrådet är samarbetspartner med BDF och i en panel som diskuterade framtiden för Östersjöregionen deltog Ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Han betonade att samarbetet är ännu viktigare när man stöter på motgångar.

– I en tid när vi ser en negativ utveckling på en del områden är det viktigt att inte dra ner på samarbetet. Man kan råka ut för bakslag, som att Nordiska ministerrådet tvingades stänga ner kontor i Ryssland, men det ska inte vara incitament för att avsluta samarbeten. Tvärtom, nu är tid att öka samarbetet och hitta nya vägar, också med Ryssland.

Dagfinn Høybråten poängterade att Östersjöregionen redan har visat att samarbete lönar sig och att det nu handlar om att göra det ännu bättre.

God ekonomi i Östersjöregionen
En utgångspunkt för diskussionerna vid konferensen var ”State of the Region Report”, en färsk ekonomisk prognos över Östersjöregionen. Enligt den är utsikterna för regionen är goda, med undantag för några länder, som Ryssland, Finland och Norge.

Sett till hela regionen har arbetslösheten sjunkit, underskotten i statsbudgetarna är lägre än i många andra länder och detsamma gäller statsskulderna i regionen.

– När det gäller statsskulden är vi bäst i klassen, sade Helge Pedersen, chefsekonom på Nordea, som presenterade prognosen.

Östersjöregionen står också inför stora utmaningar. Det handlar bland annat om Ukrainakrisen, förhållandet till Ryssland och flyktingkrisen. Tillväxten i regionen är inte heller lika stark i dag som före finanskrisen och exporten har planat ut. Dessutom har Investeringarna minskat.

Enigheten på konferensen var stor att det inte räcker med ”business as usual” för att möta utmaningarna. Det krävs bland annat satsningar på startups, satsningar på en enhetlig digital marknad, lyhördhet för snabba förändringar på marknaderna och stark konkurrenskraft.

Ekonomiska resurser finns. Jan Vapaavuori, vice president på Europeiska Investeringsbanken, informerade om Junckers investeringsplan, som kan innebära satsningar i miljardklassen också i Östersjöregionen.

– Vi saknar inte pengar, vi saknar investeringar, sade Vapaavuori.