Projekt Nordiskt Ungdomsforum

2014-2015

Projektet är finansierat av Nordisk kulturfond, Svensk Kulturfond och Nordbuk.
Projektet avslutat i januari 2016.

Projektet Nordiskt Ungdomsforum mål är att stärka samhörigheten och göra Norden till en del av ungdomars mentala karta samt ge en insikt i vad nordiskt samarbete är och hur vi kan utveckla det nordiska samarbetet i en europeisk gemenskap.

DanaUngdomsRåd

Dana Poirkomeylian från U.T.O.P.I – samt ledamot i Sveriges Ungdomsråd talar!

Under projekttiden kommer aktiviteterna inom Nordisk Ungdomsforum att ske med utgångspunkt i Sveriges ordförandeskapsprogram (2014) i Nordiska Rådet, 200 år av fred mellan de nordiska länderna. Planeringsarbetet kring mötet med parlamentariker och ministrar sker i dialog med Nordiska ministerrådets kommunikations- avdelning. Parterskapsorganisationerna kommer tillsamman med ungdomarna att planera innehållet för det internationella mötet.
Varje partnerland planerar självständigt temainnehållet för de nationella mötesplatserna och kontakten till samarbetspartners.

Under projekttidens gång ska processerna hos ungdomarna filmas och dokumenteras för att synliggöra de nordiska värderingarna för en bredare publik. Med hjälp av videodagböcker som ungdomarna gör med sina telefoner kan vi följa ungdomarna i processen. Dessa videodagböcker ska sen klippas ihop och användas som ett verktyg när ungdomar diskuterar språk och samhällsfrågor i de nordiska länderna. Genom utbyte av idéer och kunskaper mellan länderna får vi en värderingsförmåga och ett förhållningssätt för att kunna reflektera kring temat utifrån egna upplevelser och erfarenheter. Med det får vi också ett verktyg som skapar debatt, engagemang och påverkar aktörer att agera. När dagens samhälle och omgivning förändras i allt snabbare takt är det lätt att tappa fokus och det blir då lätt att tappa bort sig i den ”förändringshysterin” och då kan populistiska tankar blir ett sätt att skapa engagemang.

Projekt Nordiskt Ungdomsforum

Projekt Nordiskt Ungdomsforum

Vi står också inför helt nya identitetskapande processer i Norden. Sociala mediers starka inflytande växer och kommer att spela en stor roll i framtidens opinionsbildning. Med det följer ett växande behov ansvar och kunskap om de nordiska värdena som ett sätt att skapa gemenskap och samhörighet i Norden. Det finns en ambivalens att kämpa för ett land för alla. Man är betydligt mera ambivalent i fråga om betydelsen av språkfred, vilket i förlängningen också färgar debatten huruvida de växande invandrargrupperna är en rikedom för landet eller inte. Kommunstrukturens utmaningar i de nordiska länderna är en av framtidens största utmaningar, att upprätthålla välfärdstjänster och möjlighet att bo, leva och verka och stärka symbiosen mellan stad och glesbygd i Norden. Att hela Norden är ett gemensamt utrymme för utbildning av ungdomar till kommande arbete är inte ett vinnande budskap. Norden faller bort som referensram till förmån för den anglosaxiska världen.

Projektets samarbetspartners:
Sammarbetsparter i projektet är Pohjola-Nordens distrikt i ÖsterbottenNordiskt informationskontor i Vasa (Finland), Nordiskt informationskontor i Göteborg (Sverige) och Akureyri (Island).

Vidare kommer projektet bl.a. att samarbeta i genomförandet av aktiviteterna med Ungdomens Nordiska Råd, Nordiska Rådets sekretariat och Nordiska ministerrådets kommunikationsavdelning.

Mål med projektet:
Projektet Nordiskt Ungdomsforum mål är att stärka samhörigheten och göra Norden till en del av ungdomars mentala karta samt ge en insikt i vad nordiskt samarbete är och hur vi kan utveckla det nordiska samarbetet i en europeisk gemenskap.

Nordic Childrens and youthNordiska kulturfondenSvenska Kulturfonden