Projekt

Projekt som arbetsform är ett effektivt verktyg för att nå specifika mål. Vårt mål är att genom olika former av samarbetsprojekt gemensamt finna lösningar på både stora och små problem. Ett Norden som för en aktiv dialog och har ett nära samarbete med EU och andra europeiska samarbetsorganisationer eller stater kommer att ha större möjligheter till inflytande.

nordens flaggor2