Styrelse

Lars Nordström, ordförande
Kungshöjdsgatan 11 B
411 20 Göteborg
Mobil: +46 (0) 709 206 839
lars.nordstroem@geography.gu.se

Brittmo Bernhardsson, vice ordförande
Sten Sturegatan 36
412 52 Göteborg
Mobil: +46 (0) 707 615 048
brittmo.bernhardsson@telia.com

Börje Rådesjö
Kvarnbacken 50
441 57 Alingsås

Tel: +46 (0) 706 08 08 58
borje.radesjo@outlook.com

Gunn Wallin
Stormgatan 10
434 34 Kungsbacka
Mobil: +46 (0) 701 714418
gunn.wallin@telia.com

Lars Nilsson
Kaprifolievägen 11
41877 Göteborg
031-7717171
Mobil:0705-240440
lars.nilsson@lanark.se