Informationskontor

Från 2017 försvinner vårt uppdrag som Nordiska Informationskontor, direkt finansierat av Nordiska Ministerrådet, och ersätts av informationsuppdrag som kommer via Föreningen Norden. För vår del innebär detta en halvering av budgeten.

De nordiska informationskontoren hade till uppgift att samordna den nordiska verksamheten nmr_nyi de aktuella områdena, informera om det nordiska samarbetet och agera som distriktskontor för de lokala Norden föreningarna.

Informationskontoret har gemensamt kansli med Föreningen Norden i Göteborg och distrikten i Västra Götalandsregionen. Informationskontoret är företrädesvis projektorienterat och engagerar sig också i att utveckla ett närmare samarbete mellan Västsverige, Sydnorge och Nordjylland.

Läs mer om de Nordiska informationskontoren på sidan http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet/samarbetsministrarna-mr-sam/nordiska-informationskontor

Om du har förslag på idéer eller andra samarbeten där vi bör vara en del, kontakta oss på epost norden.gbg@gmail.com