Föreningen Norden i Göteborg

Verksamhet består av två delar, dels är vi ett Nordiskt Informationskontor och dels är vi  lokalkontor för Föreningen Norden i Göteborg. Webbplatsen fyller funktionen som plattform för båda dessa verksamheter. Lokalföreningen ”Föreningen Norden Göteborg” har idag ca 200 medlemmar.

FN_logga_vit_bla_staende (Konflikt med Unicode-kodning)Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Föreningen är ett förbund av enskilda personer samt organisationer, institutioner och företag som vill arbeta med föreningens syfte. Föreningens fullmäktige som tar alla större beslut kring vad föreningen ska arbeta med. Föreningen har också lokal verksamhet, genom lokalavdelningar och distrikt.

Vår verksamhet är både bred och djup. Genom våra medlemmar lokalt anordnas bland annat vänortsutbyten, resor, studiecirklar, utvecklingsprojekt, arrangemang, möten och föreläsningar. Vi har även ett ungdomsförbund, FNUF som är ett fristående förbund med egna stadgar. Där genomförs aktiviteter speciellt riktade till unga. Vi bedriver även informations- och utvecklingsprojekt förutom i Sverige och Norden också i Östersjöregionen, Arktis, Nordkalotten med flera grannregioner.

Läs mer om Föreningen Norden på sidan http://norden.se/