FNUF – Föreningen Nordens Ungdomsförbund

FNUF – Föreningen Nordens ungdomsförbund, är en partipolitiskt obunden ideell förening som arbetar för att stärka ungas förutsättningar i Norden. Genom: att skapa en plattform där unga kan mötas; att öka förståelsen mellan kulturer och språk; att stärka förutsättningarna för ungas mobilitet; samt att verka för en internationell nordism; bidrar FNUF till en långsiktig och hållbar fred i regionen.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund Sverige bildades 1978 i Göteborg som en ungdomsavdelning till Föreningen Norden.

Föreningen Nordens Ungdomsförbund arrangerar ledarskapsprogram, resor, seminarier, med mera runt om i Sverige och Norden. Mycket av verksamheten bedrivs i förbundets lokalavdelningar. Föreningen Nordens Ungdomsförbund har ca 1500 medlemmar.

FNUF vänder sig till dig mellan 16 och 30 år.

VILANDE just nu!