Om oss

Norden är inte bara ett geografiskt namn. Det är också ett uttryck för demokrati, frihet och öppenhet. Ett ökat nordiskt samarbete ger bättre möjligheter till insatser för fred och rättvisa i världen. Det har vi arbetat för i snart hundra år.

Möten mellan olika människor och nätverk för kunskap och folkbildning är kärnan i Föreningen Nordens verksamhet.
Vi vill påverka nordisk politik och uppmuntra politiker att underlätta vardagslivet för alla i Norden.

Föreningen Norden, som grundades redan 1919, är en politiskt och religiöst obunden organisation, öppen för alla som vill engagera sig och jobba med nordiska frågor och nordiskt samarbete. Vi är ett ideellt samarbetsorgan mellan enskilda personer, föreningar, kommuner, skolor, bibliotek, folkrörelser, företag och staten.

Den svenska föreningen är en del av samarbetsorganisationen föreningarna Nordens Förbund.
Vi samverkar nära med riksdagen, regeringen, Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet.

Vi står för Öppenhet, engagemang och påverkan

Öppenhet: Vi vill öka kontakterna mellan dem som bott här länge och dem som har flyttat hit på senare år. Vi är öppna för att se och lära av vår omvärld.

Engagemang: Vi vill stärka demokratin och det mellanfolkliga samarbetet. Vi vill motverka de antidemokratiska sammanslutningar och tendenser som finns i Norden.

Påverkan: Vi ser den nordiska integrationen som ett självklart mål inom alla samhällsområden och det nordiska samarbetet som nödvändigt för att vi ska kunna påverka utvecklingen i vår omvärld.

Våra värderingar baseras på den nordiska samhällsmodellen och består av tillit och frihet under ansvar, öppenhet och jämlikhet.