Medlem

Välkommen som medlem i Föreningen Norden!

Föreningen Norden kännetecknas av öppenhet, engagemang och påverkan.

Öppenhet: Vi är öppna för att se och lära av vår omvärld. Vi vill öka kontakterna mellan dem som bott här länge och dem som har flyttat hit på senare år.

Engagemeng: Vi vill stärka demokratin och det mellanfolkliga samarbetet så att gemensamma problem och utmaningar kan hanteras i tid.

Påverkan: Vi ser den nordiska integrationen som ett självklart mål inom alla samhällsområden och det nordiska samarbetet som nödvändigt för att vi ska kunna påverka utvecklingen i vår omvärld.

De områden som är särskilt viktiga för Föreningen Norden:

  • Gemenskap som manifesteras av det nordiska samarbete som ständigt kan utvecklas.
  • Grannskap som rymmer breddning av samarbetet till Nordens grannländer och den så kallade nordliga dimensionen.
  • Globalisering som rymmer en ökad roll för Norden i världen.

Samarbetet bygger på den värdegemenskap som finns i de nordiska samhällena och ska stärka integrationen mellan länderna och främja regionens inflytande i världen.

Som medlem får du bland annat förmåner och rabatter hos bland annat Nordens Folkhögskola Biskops-Arnös vandrarhem under sommaren och på hotellkedjan Nordic Choice.

Medlemmar får även:

  • Erbjudanden om att delta i lokalavdelningarnas kulturarrangemang, resor och lära sig mer om Norden och nordiskt samarbete
  • Nordens Tidning som utkommer fyra gånger per år
  • Köpa Nordens årsbok och annan nordisk litteratur till medlemspris

Intresserad av att bli medlem?
Anmäl dig på sidan http://norden.se/om-foreningen/kontakta-oss/medlemskap/bli-medlem/