Kontakt

Nordiskt informationskontor och
Föreningen Norden i Göteborg
Packhusplatsen 2
c/o TILLT
411 13 Göteborg
SWEDEN

Epost: norden.gbg@gmail.com