Women In Business

Woman in Business

Women in Business – EU projekt

Projektet Women in Business är ett gränsregionalt projekt där näringsliv och forskning/utveckling och offentlig sektor arbetar med kvinnor som entreprenörer i Norddanmark, Sydnorge och Västsverige. Den 27-28 maj 2009 går den första av tre konferenser av stapeln i Arendal, Norge. På programmet för konferensen står studiebesök hos intressanta norska företag, föredrag och mingel där möjlighet ges att knyta kontakter med skandinaviska företagare och näringslivsrepresentanter. Nästa stora konferens blir en Näringslivsmässa och kontaktmässa i Göteborg i maj/juni 2010 med Sverige som arrangör. Redan i september inträffar WiBs nästa aktivitet, som är den första av sex så kallade Växtsamlingar. Växtsamlingarna skall utgöra mötesplats för kontakter och samarbete så att nya kundgrupper, marknader och produkter kan skapas. I varje lands Växtgrupp skall ingå företagande kvinnor i tillväxtfasen samt representanter från näringslivet och forskare inom området. Rekrytering av deltagare till Växtgrupperna pågår för fullt. Målet med projektets alla konferenser och Växtsamlingar är att skapa en ”Skandinavisk modell för kvinnligt entreprenörskap” i samverkan med forskare från de tre regionerna.

Projektet har utsett några ”ambassadörer”. I Sverige är de utsedda, Kent Johansson, regionråd, Karin Markides, rektor för Chalmers tekniska högskola samt Brittmo Bernhardsson, projektledare och vice ordförande i Föreningen Nordens i Göteborg styrelse. Projektet har även utsett ”förebilder”. En av dem i Sverige är Therese Albrechtson, som driver tre aktiebolag. Hon har mottagit priser i topp bland annat som Europas bästa unga entreprenör, Årets Kvinna och Sveriges ovanligaste företagare.

Women in Business, var ett tre-årigt projekt under 2009-2011, finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom EU:s program för Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Svensk medfinansiär är Västra Götalandsregionen.

Föreningen Norden var projektets Lead Partner.

Foto A Jolfors 091119 DSC_6283 kopia

Nordiska deltagare i projektet Women in Business. Foto: A. Jolfors