Gränskontroller försvårar samarbetet

De skärpta gränskontrollerna mellan Danmark och Sverige har trätt i kraft. 
För första gången sedan 1954 måste nordbor som korsar Öresund legitimera sig. 
”Det leder ofrånkomligen till ett avbräck för hela det positiva samarbetet för att främja tillväxten och utvecklingen i Öresundsregionen” säger Henrik Dam Kristensen, Nordiska Rådets president. 
36b1dcc8-3dc0-40b2-96bc-534836e5a90e

Foto: Metro

 

Natten till den 4 januari införde den svenska regeringen yttre gränskontroller för inresande till Sverige från Danmark.
 
Det innebär att alla som vill resa över Öresund måste visa pass eller legitimation redan på den danska sidan.
 
Bakgrunden är att Sverige under flyktingskrisen 2015 tagit emot 160 000 asylsökande. Det har lett till en situation som innebär ”ett allvarligt hot mot allmän ordning och inre säkerhet”, enligt regeringen.
 
Historiskt beslut
Beslutet är historiskt. Inte sedan den nordiska passunionen trädde i kraft på 1950-talet har nordbor som reser mellan Danmark och Sverige behövt legitimera sig.
 
Henrik Dam Kristensen, Nordiska Rådets president, anser att id-kontrollerna blir en olägenhet för pendlarna och ett avbräck för samarbetet:
 
”För tusentals pendlare över Öresund blir den dagliga restiden betydligt längre. Det leder ofrånkomligen till ett avbräck för näringslivsutvecklingen och arbetsmarknadssamarbetet i Öresundsregionen” säger han.
 
Id-kontrollerna väcker även starka reaktioner hos pendlare, regionpolitiker och näringslivsföreträdare i Öresundsregionen. 
 
Idag, när kontrollerna införs, skriver 25 skånska moderata regionpolitiker i en debattartikel i Dagens Nyheter att id-kontrollerna ”på längre sikt blir förödande” för nordens största sammanhängande arbetsmarknadsregion, Öresundsregionen.
”Grænsekontrollen er kritisk, for det er 20 års koncentreret indsats, som her bliver sat tilbage. Det er ganske alvorligt.”
 
Kan påverka investeringar
Det nordiska samarbetet har sedan 1950-talet bedrivits med en stark medvetenhet ”om att fri rörlighet gynnar handel och kunskapsutbyte, som ger den tillväxt som bygger välfärd”. Blir id-kontrollerna långvariga kan de påverka attraktivitet och investeringsvilja i regionen, skriver de.
 
För bara några veckor sedan beslutade de danska och svenska politikerna i Öresundskomittén att omvandla sitt samarbete till the Greater Copenhagen & Skåne Committee, för att kunna marknadsföra Själland och Skåne som en region.
 
En av initiativtagarna till Greater Copenhagen är Köpenhamns överborgmästare Frank Jensen.
 
Han var även justitieminister i Danmark år 2000 när Öresundsbron invigdes och ett samarbetsavtal slöts mellan Danmark och Sverige.
 
Frank Jensen säger till tidningen politiko.dk att tiden nu spolas tillbaka för den integrerade dansk-svenska arbetsmarknaden:
 
”Grænsekontrollen er kritisk, for det er 20 års koncentreret indsats, som her bliver sat tilbage. Det er ganske alvorligt” säger Frank Jensen.
 
Danmark införde kontroller
Id-kontrollerna vid Kastrups flygplats kan pågå upp till ett halvår, alltså till den 4 juli 2016, men den svenska regeringen kan avbryta dem tidigare om hotet minskar mot det den allmänna ordningen och säkerheten i landet.
 
Som ett svar på de svenska gränskontrollerna införde även den danska regeringen tillfälliga gränskontroller mot Tyskland under måndagen den 4 januari.
 
Finland har nyligen infört visumkrav på passagerarfärjorna från Tyskland, och Norge har tidigare skärpt sina inre gränskontroller.