Distrikts- och lokalföreningar

Inom VG regionen finns följande distrikts- och lokalföreningar