Vi skapar entusiasm för Norden!

Föreningen Norden i Göteborg arbetar för att sprida information och kunskap om Norden och det nordiska samarbetet. Genom att lyfta nordiska frågor och initiera samarbetsprojekt verkar vi för att bidra till Öppenhet, Demokrati och Gemenskap mellan de nordiska länderna och omvärlden. Förutom att vara en lokalförening med medlemmar bedriver vi ett antal projekt. Verksamheten finansieras av medel från Nordiska Ministerrådet, Västra Götalandsregionen och Föreningen Norden.

Föreningen Norden i Göteborg
Packhusplatsen 2
c/o TILLT
411 13 Göteborg
SWEDEN

Epost: norden.gbg@gmail.com

Under rubriken ”Aktiviteter” hittar du Nordiska seminarier och möten i Västsverige.

Våra Nyheter uppdateras numer kontinuerligt på Facebook, https://www.facebook.com/gbgnorden/.
Gilla oss där!

vgr_run_projekt_finans finansierat-av-nr